Інформація станом на 24 годину до зборів 25.04.2019
Інформація в повідомленні про проведення річних загальних зборів — 25.04.2019
Особлива інформація про емітента — ПАТ „КЗЕСО”
Річна інформація ПАТ «КЗЕСО» за 2011 рік
Порядок денний річних загальних зборів ПАТ «КЗЕСО» 25.09.2012
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Підсумки голосування 25.09.2012
Report
Аудиторський висновок 2012
Положення про Наглядову раду
Положення про Правління
Положення про Ревізійну комісію
Положення про Загальні збори
Перелік афілійованих осіб
Протокол загальних зборів
Статут
Свідоцтво про реєстрацію вип.простих акцій — 09.07.2012
Свідоцтво про реєстрацію вип.привілейов.акцій — 09.07.2012
Висновок рев.комісії за 2012 рік
Річний звіт емітента за 2012 рік
Порядок денний загальних зборів ПАТ «КЗЕСО» 29.04.2014
Річна інформація емітента за 2013 рік
Аудиторський висновок 2013
Порядок денний загальних зборів ПАТ «КЗЕСО» 28.04.2015
Річний звіт емітента за 2014 рік
Порядок денний загальних зборів ПАТ «КЗЕСО» 26.04.2016
Річна інформація емітента за 2015 КЗЕСО
Порядок денний загальних зборів ПАТ «КЗЕСО» 31.01.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 01 02 2017р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 01 02 2017
Підсумки голосування 31.01.2017
Протокол Загальних зборів від 31.01.2017
Річна інформація емітента за 2016 КЗЕСО
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 18 12 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 16 01 2018
Річна інформація емітента за 2017 КЗЕСО
Порядок денний загальних зборів ПАТ «КЗЕСО» 08.06.2018
Інформація про набуття КП та ціну придбання акцій
Повідомлення про укладання договору
Особлива 09.07.2018
Особлива 10.07.2018
Оферта

Поиск